LPB Bank vietējiem un ārvalstu partneriem izsniedz šādas bankas garantijas:

Apmaksas garantijas
Piedāvājuma garantijas
Saistību izpildes garantijas
Darbu kvalitātes garantijas
Darbības termiņš
līdz 12 mēnešiem (īpašos gadījumos bankas garantijām var tikt noteikts ilgāks termiņš)

Nodrošinājuma
veidi

Naudas līdzekļi vai termiņnoguldījums bankā
?
finansējums līdz 100% no nodrošinājuma tirgus vērtības
Nekustamā īpašuma ķīla
?
finansējums līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības
Aktīvu komercķīla
?
finansējums līdz 50% no nodrošinājuma tirgus vērtības
Altum garantijas
?
Altum garantijas apjoms līdz 80% no Bankas izsniegtās garantijas

Vēlaties, lai ar Jums
sazinās?

*Obligāti aizpildāmie lauki

Banka informē, ka elektroniskajā pieteikumā  norādītā informācija tiks izmantota, lai Banka sazinātos ar jums saistībā ar jūs interesējošajiem LPB Bank pakalpojumiem un pirms darījuma attiecību nodibināšanas publiski pieejamos resursos pārliecinātos par sadarbības iespējām.

Personas datu apstrāde Bankā tiek veikta saskaņā ar “Paziņojums datu subjektiem par personas datu apstrādi LPB Bank”.