LPB Bank vietējiem un ārvalstu partneriem izsniedz šādas bankas garantijas:

Apmaksas garantijas
Piedāvājuma garantijas
Saistību izpildes garantijas
Darbu kvalitātes garantijas
Darbības termiņš
līdz 12 mēnešiem (īpašos gadījumos bankas garantijām var tikt noteikts ilgāks termiņš)

Nodrošinājuma
veidi

Naudas līdzekļi vai termiņnoguldījums bankā
?
finansējums līdz 100% no nodrošinājuma tirgus vērtības
Nekustamā īpašuma ķīla
?
finansējums līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības
Aktīvu komercķīla
?
finansējums līdz 50% no nodrošinājuma tirgus vērtības
Altum garantijas
?
Altum garantijas apjoms līdz 80% no Bankas izsniegtās garantijas

Vēlaties, lai ar Jums
sazinās?

Aicinām iepazīties ar LPB Bank Personas datu apstrādes politiku.

Datu apstrādes mērķis – informācijas pārbaude pirms darījumu attiecību nodibināšanas ar Banku un saziņai ar jums. Apliecinu, ka ievadītie dati ir korekti un piekrītu, ka LPB Bank apstrādā elektroniskajā pieteikumā norādītos datus, lai sazinātos ar mani un informētu par LPB Bank pakalpojumu.