Konts sniedz vairāk iespēju ērtai un sekmīgai ikdienai – paredzēts naudas pārskaitījumiem, saņemšanai un izņemšanai, maksājumu karšu noformēšanai, finansējuma un citu Bankas pakalpojumu saņemšanai

Kontu var atvērt LPB Bank klientu apkalpošanas centrā


Darījuma konts sniedz iespēju gan uzņēmumam, gan privātpersonai droši un ērti veikt pirkšanas un pārdošanas darījumus ar dažāda veida kustamiem un nekustamiem īpašumiem. Pircējs, pārdevējs un LPB Bank noslēdz trīspusēju līgumu, kurā tiek atrunāti darījuma nosacījumi

1
Tiek atvērts darījuma konts
2
Pircējs kontā ieskaita darījuma summu
3
Pārdevējs noformē nepieciešamos dokumentus un iesniedz tos LPB Bank
4
Banka pārbauda iesniegtos dokumentus
5
Ja dokumenti atbilst līgumā norādītajiem, tad Banka realizē darījumu: pārdevējs saņem naudu, bet pircējs – dokumentu oriģinālus

Pamatkonts

LPB Bank nodrošina iespēju privātpersonai, kas ir ES rezidents, kā arī personai, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem (tostarp personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem nav iespējama), atvērt un lietot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām – pamatkontu

Pamatkonta ietvaros klienti saņem šādus pakalpojumus EUR valūtā:

Norēķinu konta atvēršanu, apkalpošanu un slēgšanu
Naudas līdzekļu ieskaitīšanu kontā
Skaidras naudas izmaksu no konta Bankas darba laika ietvaros klientu apkalpošanas centrā
Internetbankas pieslēgšanu un lietošanu
Maksājumu saņemšanu un maksājumu veikšanu Internetbankā (SEPA maksājumi EEZ valstu ietvaros)
Informatīvo SMS pieslēgšanu
kind
Maksimāli droša un ātra pārskaitījumu veikšana uz jebkuru pasaules valsti
kind
Valūtu izvēle pārskaitījumiem uz ārvalstīm
kind
Pārskaitījumus var veikt Internetbankā vai LPB Bank klientu apkalpošanas centrā
kind
Plašs korespondentbanku tīkls

Skaidras naudas darījumi

kind
Konta papildināšana vai naudas noņemšana no tā
kind
Valūtas maiņas operācijas
kind
Rēķinu apmaksa par pakalpojumiem
kind
Darījumus var veikt LPB Bank klientu apkalpošanas centrā

Valūtas maiņa

kind
Valūtas apmaiņa skaidrā naudā
USD RUB GBP
kind
Valūtas konvertācija kontā
USD RUB GBP CHF PLN

Internetbanka dod iespēju veikt finanšu darījumus un saņemt informāciju par naudas plūsmām kontos jebkurā diennakts laikā!

kind
Pieejamība 24/7
kind
Plašās funkcionālas iespējas
kind
SMS paziņojumi par izmaiņām kontā
kind
Zemākas komisijas nekā klientu apkalpošanas centrā

Autentificacijas riki

Elektroniskais DIGIPASS kodu kalkulators DP 310 Elektroniskais DIGIPASS kodu kalkulators DP550 SMS

Vēlaties, lai
ar Jums sazinās?

Lūdzu, nosūtiet mums savu kontaktinformāciju

*Obligāti aizpildāmie lauki

Aicinām iepazīties ar LPB Bank Personas datu apstrādes politiku.

Datu apstrādes mērķis – informācijas pārbaude pirms darījumu attiecību nodibināšanas ar Banku un saziņai ar jums. Apliecinu, ka ievadītie dati ir korekti un piekrītu, ka LPB Bank apstrādā elektroniskajā pieteikumā norādītos datus, lai sazinātos ar mani un informētu par LPB Bank pakalpojumu.