Padome

BIOMINS KAJEMS
Padomes priekšsēdētājs
BORISS ULMANS
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
ALEKSANDR PLOTKIN
Padomes loceklis
JŪLIJA KOZLOVA
Padomes locekle

Valde

ROBERTS ŠEPFS
Valdes priekšsēdētājs
Roberts Šepfs ir LPB Bank Valdes priekšsēdētājs kopš 2019. gada oktobra.


Viņa atbildībā ir šādas jomas: Bankas darba organizācija, Valdes darba organizācija un plānošana, Bankas Attīstības stratēģijas izstrādes organizēšana, projektu realizācijas procesa kontrole, kapitāla pietiekamības kontrole, Bankas finanšu plānu izstrādes organizēšana un kontrole, budžetu izstrādes organizēšana un kontrole, kreditēšanas vadība un kontrole, mārketings un komunikācijas, Bankas resursu vadība, ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas vadība un kontrole, Bankas drošības dienesta un drošības tehniskā nodrošinājuma vadība un kontrole.

R. Šepfs ir guvis plašu starptautisku finanšu pieredzi strādājot vadošajās Vācijas bankās – Deutsche Bank un Commerzbank. Pirms pievienošanas LPB Bank komandai, R. Šepfs ieņēma AS “PrivatBank” Valdes locekļa amatu.

Kopš 2013. gada R. Šepfs bija Commerzbank augstākā līmeņa pārstāvis Baltijas valstīs.

Profesionālo karjeru R. Šepfs iesāka Minhenē kā Deutsche Bank auditors. Vēlāk pārcēlās strādāt uz Deutsche Bank centrālo biroju Frankfurtē, kur vairākus gadus vadīja Deutsche Bank filiāļu tīkla un meitas uzņēmumu audita grupas, gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

R. Šepfs ir ieguvis augstāko izglītību banku darbības jomā, absolvējot Finanšu un banku vadības institūtu Minhenē 1986. gadā.
ARNIS KALVERŠS
Valdes loceklis, CAMS, Risku direktors
Arnis Kalveršs ir LPB Bank Valdes loceklis kopš Bankas dibināšanas, t.i. 2008. gada.


Viņa atbildībā ir šādas jomas: juridiskie jautājumi, personāla vadība, Bankas lietvedības organizēšana un kontrole, risku kontroles vadība un kontrole, darbības atbilstības kontroles vadība un kontrole, klientu sūdzību izskatīšanas un ar to saistīto procesu nodrošināšanas kontrole, finanšu analīze un modelēšana.


Pastāvīgi pilnveidojot savas zināšanas, A. Kalveršs 2018. gadā ieguvis CAMS (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) sertifikātu.


Pirms pievienošanās LPB Bank komandai, A. Kalveršs strādāja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, kā arī ieņēma VAS “Latvijas pasts” Valdes locekļa un padomnieka amatus.


A. Kalveršs ir ieguvis augstāko izglītību jurisprudencē Latvijas Universitātē un IFS School of Finance (Incorporated by Royal Charter), Latvijas banku speciālists.
BAIBA PREISE
Valdes locekle, CAMS
Baiba Preise ir LPB Bank Valdes locekle kopš 2019. gada.
Pirms iecelšanas Valdē, deviņus gadus ieņēma Risku kontroles departamenta vadītājas amatu.

Viņas atbildībā ir šādas jomas: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas organizācija un kontrole, dalība Bankas attīstības stratēģijas izstrādē, kā arī Bankas pārstāvēšana attiecībās ar FKTK (tajā skaitā, kā kontaktpersonai ikdienā un auditu laikā) un citām institūcijām.

2017. gadā B. Preise ieguvusi CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) sertifikātu un 2021.gadā – CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) sertifikātu. Pastāvīgi pilnveido savas zināšanas, kā arī regulāri piedalās starptautiskās konferencēs.


Pirms pievienošanās LPB Bank komandai, B. Preise strādāja DnB Bankā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

B. Preise ieguvusi maģistra grādu Biznesa augstskolā “Turība”, uzņēmējdarbības vadībā.
JURIJS SVIRČENKOVS
Valdes loceklis
Jurijs Svirčenkovs ir LPB Bank Valdes loceklis kopš 2014. gada.

Viņa atbildībā ir šādas jomas: Bankas informācijas tehnoloģiju un IT drošības nodrošināšana un kontrole, Bankas saimniecisko jautājumu risināšana, grāmatvedības, tai skaitā, darījumu uzskaites, vadība un kontrole, kā arī korespondējošo attiecību nodibināšanas vadība.


J. Svirčenkovam ir vairāk nekā 33 gadu pieredze IT jomā. Pirms pievienošanās LPB Bank komandai, J. Svirčenkovs ieņēma SIA “Obers”, SIA “Softkoms” un AS “Norvik Banka” Valdes locekļa amatus.

J. Svirčenkovs ieguvis maģistra grādu Rīgas civilās aviācijas inženieru institūtā.
ANTONS KONONOVS
Valdes loceklis
Antons Kononovs ir LPB Bank Valdes loceklis kopš 2018. gada.

Viņa atbildībā ir šādas jomas: elektroniskās komercijas pakalpojumu attīstība, sadarbība ar FinTech uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, klientu apkalpošana, kā arī maksājumu karšu izsniegšanas vadība un kontrole.

A. Kononovam ir vairāk nekā 13 gadu darba pieredze LPB Bank dažādās amata pozīcijās. Ceļā uz profesionālo virsotņu sasniegšanu viņš no klientu apkalpošanas departamenta vecākā speciālista kļuvis par bankas Valdes locekli.

A. Kononovs ieguvis augstāko izglītību Baltijas Krievu Institūtā, tiesību zinātnēs.