Padome

ROBERTS IDELSONS
Padomes priekšsēdētājs
TATJANA DROBINA
Padomes priekšsēdētāja vietniece
JŪLIJA KOZLOVA
Padomes locekle
NORA PASTORE
Padomes locekle

Valde

ANTONS KONONOVS
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Antons Kononovs ir LPB Bank Valdes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2022. gada septembra. Pirms iecelšanas par Valdes priekšsēdētāja vietnieku, četrus gadus ieņēmis Valdes locekļa amatu.

Viņa atbildībā ir šādas jomas: elektroniskās komercijas pakalpojumu attīstība, sadarbība ar FinTech uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, biznesa attīstība, klientu apkalpošana, kā arī maksājumu karšu izsniegšanas vadība un kontrole.

A. Kononovam ir vairāk nekā 14 gadu darba pieredze LPB Bank dažādās amata pozīcijās. Ceļā uz profesionālo virsotņu sasniegšanu viņš no klientu apkalpošanas departamenta vecākā speciālista kļuvis par Bankas Valdes priekšsēdētāja vietnieku.

A. Kononovs ieguvis augstāko izglītību Baltijas Krievu Institūtā, tiesību zinātnēs.
ALDA ODIŅA
Valdes locekle, CAMS
Alda Odiņa ir LPB Bank Valdes locekle kopš 2022 gada jūlija. Viņas pārraudzībā ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas joma.

Pirms pievienošanās LPB Bank komandai, A. Odiņa strādāja vadošos amatos Reģionālā investīciju bankā un Swedbank – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, darbības atbilstības kontroles, kā arī pārdošanas vadības jomās.

Pastāvīgi pilnveidojot savas zināšanas, 2016. gadā A. Odiņa ieguvusi CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) sertifikātu.

Alda Odiņa ir ieguvusi augstāko izglītību Latvijas Universitātē: 2001. gadā iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, 2007. gadā – sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās.
BAIBA PREISE
Valdes locekle, CAMS
Baiba Preise ir LPB Bank Valdes locekle kopš 2019. gada.
No 2022. gada 13. jūlija Baiba ieņem LPB Bank Risku direktores amatu. Pirms iecelšanas Valdē, deviņus gadus ieņēma Risku kontroles departamenta vadītājas amatu.

Viņas atbildībā ir šādas jomas: risku pārvaldība un kontrole, dalība Bankas attīstības stratēģijas izstrādē, kā arī Bankas pārstāvēšana attiecībās ar FKTK (tajā skaitā, kā kontaktpersonai ikdienā un auditu laikā) un citām institūcijām.

2017. gadā B. Preise ieguvusi CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) sertifikātu, 2021. gadā – CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) sertifikātu un 2022. gadā – CAMS-RM (Certified Advanced AML Risk Management Specialist) sertifikātu. Pastāvīgi pilnveido savas zināšanas, kā arī regulāri piedalās starptautiskās konferencēs.

Pirms pievienošanās LPB Bank komandai, B. Preise strādāja DnB Bankā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

B. Preise ieguvusi maģistra grādu Biznesa augstskolā “Turība”, uzņēmējdarbības vadībā.
JEFIMS GASELS
Valdes loceklis
Kopš 2023. gada septembra Jefims Gasels ieņem LPB Bank valdes locekļa amatu. Viņš ir atbildīgs par Bankas IT sistēmām un IT stratēģiju, nodrošinot bankas digitālo attīstību un efektivitāti.

Jefimam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze IT projektu vadībā. Pašlaik viņš arī ieņem vecākā biznesa vadītāja amatu Tartu Universitātē un aktīvi piedalās EuroHPC superdatoru piekļuves sistēmu pārvaldē. Pirms pievienošanās universitātei, Jefims vadīja tādus hostinga uzņēmumus kā nano.lv un Makonix Latvijā.

2009. gadā Jefims ir absolvēja Latvijas Universitāti, iegūstot izglītību datorzinātņu specialitātē.