Rūpes par
apkārtējo vidi

 

LPB Bank skaidri apzinās savu sociālo atbildību pret sabiedrību, tāpēc pievērš īpašu uzmanību starptautisko standartu un ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai visos galvenajos biznesa procesos un darbības jomās.

 

Banka jau ir apņēmusies samazināt savu produktu un pakalpojumu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi atbilstīgi globālajiem mērķiem biznesa stratēģiju līmenī, atbildīgi sadarboties ar saviem klientiem, veicinot ilgtspējīgas metodes korporatīvo partneru ekonomiskajā darbībā.

 

Banka savā darbībā dod priekšroku elektroniskajai dokumentu apgrozībai, samazinot papīra ražošanas un izmantošanas negatīvo ietekmi un apkārtējo vidi.

Banka ir gatava nodrošināt atvieglotus kreditēšanas nosacījumus zaļajiem uzņēmumiem – tiem, kas īsteno ietekmes uz apkārtējo vidi vadības un audita sistēmu.

 

LPB Bank plāno koncentrēties uz tām tautsaimniecības jomām, kas veicina Latvijas virzību uz produktu ražošanu ar pievienoto vērtību, saimniecisko darbību attiecībā uz apkārtējo vidi, stabilitāti un prognozējamību dažādu nozaru attīstībā.

Paplašiniet savas biznesa iespējas, izmantojot kādu no Bankas finansēšanas veidiem:

Cilvēktiesības

 

Viens no LPB Bank prioritārajiem uzdevumiem ir Bankas un tās klientu darījumu reputācijas uzturēšana un pasargāšana, novēršot Bankas iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, terorisma finansēšanā un proliferācijā.

 

Banka pastāvīgi pilnveido savu „Zini savu klientu” procedūru, lai nodrošinātu pienācīgu cilvēktiesību ievērošanu.

Darbinieki un
darba tiesības

 

LPB Bank novērtē veiksmīgas attiecības ar katru darbinieku un aprīko darba vietas, ievērojot vispārīgās cilvēktiesības. Banka cienīgi attiecas pret darbinieka vēlmi un prasmi darīt visu iespējamo izpildāmā darba kvalitātes paaugstināšanai.

 

Banka ievēro dzimumu līdztiesības politiku un nepieļauj nekādu dzimumu diskrimināciju nodarbinātības jomā.

Datu
drošība

 

 

LPB Bank nodrošina atbilstības likumu, noteikumu un standartu ievērošanu, kas regulē fizisko personu pamattiesību un brīvību ievērošanu personas datu apstrādes ietvaros.

Sūdzību
apstrāde

 

 

LPB Bank mērķis ir pastāvīgi uzlabot sniedzamo finanšu pakalpojumu kvalitāti. Ja apkalpošanas laikā jums rodas sūdzība, laipni lūdzam padalīties savā viedoklī. Banka izvērtē sūdzības saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem.

Izprotot personīgo atbildību un pārejot uz apzinātu patēriņu, ir radikāli mainījies arī Bankas interjers, padarot to zaļāku.

 

Bankas klienti un darbinieki var baudīt harmonijas sajūtu ar dabu. Ienākot Bankas telpās no ielas, jūs nokļūstat miera oāzē, kas piepildīta ar dabisko gaismu, meža un dzīvo augu skaņām. Tas viss rada rūpīgas attieksmes atmosfēru pret mūsu planētas resursiem un to saprātīgu patēriņu.

Granīts ir dabisks materiāls, kura izmantošana ļauj izvairīties no papildu emisijām atmosfērā ražošanas laikā
Pateicoties stikla kupolam, caur kuru dabiskais apgaismojums nonāk zālē, gaismekļi drīzāk ir dekoratīvi, kas arī atbilst ilgtspējīgas attīstības idejai
7 metru augsta fitosiena no dzīviem augiem, kuru kopšana ir automatizēta, ienes dzīvību un siltumu Bankas telpās
Pārrunu telpu galdi ir izgatavoti no naturāla inovatīva koksnes izstrādājuma valhromāta

Vēlaties, lai ar Jums
sazinās?

Aicinām iepazīties ar LPB Bank Personas datu apstrādes politiku.

Datu apstrādes mērķis – informācijas pārbaude pirms darījumu attiecību nodibināšanas ar Banku un saziņai ar jums. Apliecinu, ka ievadītie dati ir korekti un piekrītu, ka LPB Bank apstrādā elektroniskajā pieteikumā norādītos datus, lai sazinātos ar mani un informētu par LPB Bank pakalpojumu.