AS LPB Bank

Izmaiņas Bankas tarifos

02.02.2017

2017. gada 15. februārī stājas spēkā tarifu Skaidras naudas darījumi precizējumi.

Cienījamais Klient!

Informējam Jūs, ka 2017. gada 15. februārī stājas spēkā tarifu Skaidras naudas darījumi precizējumi:

1. Skaidras naudas izmaksa no Konta 1

1 Termiņnoguldījuma (EUR, USD) pamatsummas un procentu izmaksa - bez maksas (ja iemaksa Termiņnoguldījumam pilnā apjomā tika veikta skaidrā naudā un izmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no Termiņnoguldījuma beigu datuma).
2. Skaidras naudas iemaksa savā Kontā (banknotes)

2.1. Termiņnoguldījumam (EUR, USD)
bez maksas

Pateicamies par sadarbību!
Ar cieņu,
Latvijas pasta banka

Atpakaļ

jaunumi