AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2016. gadu

31.03.2017

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2016. gadu (ar audita ziņojumu).

Lai  gan  2016.  gads  bija  saspringts,  ņemot vērā  pieaugošās  atbilstības  prasības  un  banku uzraudzības  aktivitātes,  Bankas  finanšu  rezultāti  sasniedza  vēsturisko  maksimumu  -  tostarp peļņa 2016. gadā bija  11  miljoni  eiro. Bankas aktīvu atdeve (ROA) sasniedza 5.25% un kapitāla atdeve (ROE) bija 43.28%.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Ar cieņu,
Latvijas pasta banka

Atpakaļ

jaunumi