AS LPB Bank

Izmaiņas tarifos

24.05.2018

No 28. maija stājas spēkā precizējumi Skaidras naudas darījumu tarifos.

Cien. Klient!

Informējam, ka šī gada 28. maijā spēkā stāsies precizējumi Skaidras naudas darījumu tarifos fiziskām un juridiskām personām. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka precizējumi neietekmē komisijas maksas par pakalpojumiem.

Skaidras naudas darījumi

1.4. Papildu komisija par iepriekš nepieteiktu skaidras naudas izmaksu

0.1% no vienas dienas ietvaros izmaksātās EUR2;

0.1% no USD, GBP, NOK, SEK, RUB izmaksātās summas3

 2. Skaidra nauda virs 15 000 EUR    jāpiesaka vienu Bankas darba dienu iepriekš līdz plkst.14:00, Internetbankā, Telefonbankā vai nosūtot Bankai informāciju rakstiski. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav iepriekš pieteikta. 

3. Skaidras naudas izmaksa USD, GBP, NOK, SEK, RUB valūtā, neatkarīgi no summas, tiek saskaņota Internetbankā, Telefonbankā vai nosūtot Bankai informāciju rakstiski. Bankai ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, ja tā nav pieejama vai pasūtījums nebija iepriekš saskaņots.

Ar cieņu,
LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi