AS LPB Bank

LPB Bank 2019. gada finanšu rezultāti

27.03.2020

LPB Bank vadība ir apstiprinājusi publisko auditētu pārskatu par 2019. gadu.

Saskaņā ar pārskata datiem, 2019. gadā LPB Bank tīrā peļņa sasniedza 6.38 milj. EUR. 

2019. gadā Bankas aktīvu atdeve (ROA) bija 3.18% (2018. gadā - 1.44%) un kapitāla atdeve (ROE) sasniedza 20.42% (2018. gadā - 11.72%). 

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Ar cieņu,

LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi