AS LPB Bank

Izmaiņas Tarifos

26.08.2020

No 1. septembra stājas spēkā izmaiņas un precizējumi Tarifos Uzņēmumu un Tirdzniecības finansēšana.

Cienījamais Klient!

Informējam Jūs, ka šī gada 1. septembrī spēkā stāsies izmaiņas un precizējumi Tarifos Uzņēmumu finansēšana/Juridiskām personām:

UZŅĒMUMU FINANSĒŠANA JURIDISKĀM PERSONĀM

(tai skaitā saimnieciskās darbības veicējiem)

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANA:

Esošiem Bankas kredītu klientiem

Jauniem Bankas kredītu klientiem

                                                            Iekšzemes tarifs:

0,1% no pieprasītās

finansējuma summas,

min. 300 EUR

0,1% no pieprasītās

finansējuma summas,

min. 500 EUR

                                                                      EEZ tarifs:

0,1% no pieprasītās 

finansējuma summas,

min. 300 EUR

0,2% no pieprasītās

finansējuma summas,

min. 800 EUR

                                                                 Ārvalstu tarifs:

0,1% no pieprasītās

finansējuma summas,

 min. 300 EUR

0,2% no pieprasītās

finansējuma summas,

min. 800 EUR

Priekšapmaksa par līgumu projektu sagatavošanu*

30% no Līgumu sagatavošanas un noformēšanas komisijas

Līgumu sagatavošana un  noformēšana

Sākot no 0,8% no finansējuma summas, min. 500 EUR

Maksa par neizmantotu limitu

0,5% - 1,5% gadā (no piešķirtā limita neizmantotās daļas)

KOMISIJA PAR IZMAIŅU VEIKŠANU LĪGUMĀ:

Summas palielināšana

Sākot no 0,8% no palielinājuma summas, min. 200 EUR

Termiņa pagarināšana, % likmes maiņa

 0,5% no summas, uz kuru attiecas izmaiņas, min. 200 EUR

Maksājumu grafika maiņa

200 EUR

Citas izmaiņas

Individuāli, min. 200 EUR

Izmaiņu veikšana līgumā, kas tiek veiktas pēc

Bankas iniciatīvas

Bezmaksas

Citas finanšu iestādes sagatavotu dokumentu

izskatīšana un saskaņošana, ja notiek pilnīga

vai daļēja saistību dzēšana

1% no dzēstās summas, min. 750 EUR

BANKAS KURJERA PAKALPOJUMI:

Maksa par bankas kurjera pakalpojumiem

hipotēkas nostiprināšanai, ķīlas 

reģistrēšanai, īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā,

dokumentu iesniegšanai notariālām 

darbībām u.c.

100 EUR

RAKSTISKO IZZIŅU SAGATAVOŠANA (PAR 1 IZZIŅU):

Izziņas sagatavošana

25 EUR

Izziņas svešvalodā sagatavošana

50 EUR

Dokumentu kopiju izsniegšana no arhīva

1,5 EUR par 1 lpp.

Pilnvara izbraukšanai ārpus valsts

50 EUR

APDROŠINĀŠANAS POLISE (PAR 1 POLISI):

Apdrošināšanas polises pasūtīšana un pirmreizēja apmaksa Klienta vietā

50 EUR

Apdrošināšanas prēmijas apmaksa Klienta vietā

20 EUR

Līzinga darījumiem komisijas maksas tiek apliktas ar PVN saskaņā ar LR Likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.

*Komisija tiek ieturēta pirms līgumu projektu sagatavošanas (līgumu nenoslēgšanas gadījumā komisija netiek atmaksāta).


Tapāt informējam, ka no šī gada 1. septembra spēkā stāsies izmaiņas un precizējumi Tarifos Tirdzniecības finansēšana/Bankas Garantija

BANKAS GARANTIJA

Pieteikuma izskatīšana:

Garantija ar naudas nodrošinājumu

 Garantija ar cita veida nodrošinājumu

                Iekšzemes tarifs:

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

200 EUR

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

0,1% no pieprasītās garantijas summas,

min. 300  EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

300 EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

0,1% no pieprasītās garantijas summas,

min. 500  EUR

         EEZ un ārvalstu tarifs:

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

200 EUR

Esošiem Bankas kredītu klientiem:

0,1% no pieprasītās garantijas summas,

min. 300  EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

500 EUR

Jauniem Bankas kredītu klientiem:

0,2% no pieprasītās garantijas summas,

min. 800  EUR

Priekšapmaksa par līgumu projektu sagatavošanu*

-

30% no līgumu sagatavošanas un noformēšanas komisijas

Līgumu sagatavošana un noformēšana

200 EUR

Sākot ar 0,8% no garantijas  summas, min. 500 EUR

Garantijas izsniegšana (par katru garantiju)

150 EUR

150 EUR

Izmaiņas garantijas līgumā vai garantijā

150 EUR

Izmaiņas garantijā - 150 EUR,

izmaiņas garantijas līgumā - 500 EUR

Garantijas lietošana

1%-2%  gadā no garantijas summas, min. 150 EUR

2% - 6% gadā no garantijas summas,

min. 200 EUR

Garantijas atsaukšana

Bezmaksas

Bezmaksas

Maksājumu prasību izpilde

0,2% no maksājuma prasījuma summas, min. 200 EUR

0,2% no maksājuma prasījuma summas,

min. 200 EUR

Maksa par Bankas resursu lietošanu pēc maksājumu prasību izpildes

-

10% gadā no izmaksātās summas atlikuma no maksājumu prasības izpildes brīža līdz izmaksātās summas atgriešanai Bankā

SWIFT komisija **

50 EUR

50 EUR

Izziņas izsniegšana**

50 EUR

50 EUR

Pasta izdevumi

Atbilstoši bankas faktiskajiem izdevumiem

Atbilstoši bankas faktiskajiem izdevumiem

Apdrošināšanas polise (par 1 polisi):

Apdrošināšanas polises pasūtīšana un pirmreizēja apmaksa Klienta vietā

-

50 EUR

Apdrošināšanas prēmijas apmaksa Klienta vietā

-

20 EUR

*Komisija tiek ieturēta pirms līgumu projektu sagatavošanas (līgumu nenoslēgšanas gadījumā komisija netiek atmaksāta).

** Pluss PVN, ja komisijas maksai  ir jāpiemēro PVN saskaņā ar LR likumu "Par pievienotās vērtības nodokli"..

Ar cieņu,

LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi