2019. gada finanšu rezultāti
27.03.2020.

Saskaņā ar pārskata datiem, 2019. gadā LPB Bank tīrā peļņa sasniedza 6.38 milj. EUR. 

2019. gadā Bankas aktīvu atdeve (ROA) bija 3.18% (2018. gadā – 1.44%) un kapitāla atdeve (ROE) sasniedza 20.42% (2018. gadā – 11.72%).

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Aicinām iepazīties ar finanšu pārskatu šeit.