Banka seko FKTK norādījumiem
25.07.2016.

2016. gada 25. jūlijā Latvijas pasta banka ir noslēgusi administratīvo līgumu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK).

Veicot pārbaudes, FKTK konstatēja pārkāpumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā, par ko Latvijas pasta bankai ir piemērota soda nauda 305 000 eiro apmērā.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par turpmākajiem pasākumiem, ko Latvijas pasta banka apņemas izpildīt noteiktajos termiņos, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN jomā un stiprinātu tās darbības efektivitāti.

Latvijas pasta banka atzīst pārbaudes laikā konstatētos trūkumus par agrākajiem darījumiem, kuri, vērtējot pēc šodienas stingrākajiem kritērijiem, ir neatbilstoši esošajām izpētes un dokumentēšanas prasībām. Līdz ar to Latvijas pasta banka jau ir ieviesusi klientu stingrāku novērtēšanu un atsakās no tiem klientiem, kuru apkalpošana var radīt paaugstinātus NILLTFN riskus.

Latvijas pasta banka ir noteikusi prioritātes un veic nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētās nepilnības: Latvijas pasta banka investē cilvēkresursos, pilnveidojot attiecīgo speciālistu kompetenci, un tehnoloģijās, ieviešot jaunas informācijas sistēmas, kas palīdz NILLTFN riska pārvaldīšanas jomā, automatizējot klientu un to darījumu izpētes, novērtēšanas un dokumentēšanas procesus.

Latvijas pasta banka turpinās konstruktīvu sadarbību ar FKTK, sekojot līdzi izmaiņām prasībās NILLTFN jomā, lai stiprinātu Latvijas banku sektora reputāciju Eiropā.