Banku sociālā harta
01.07.2016.

Latvijas pasta banka pievienojas Banku sociālajai hartai.

Latvijas komercbanku asociācija ir izstrādājusi banku nozares pašregulācijas vadlīnijas “Banku sociālā harta”, kas apraksta Latvijas banku  atbildīgas un uzticamas darbības principus. LPB piekrīt hartā minētajiem standartiem un vērtībām, un cītīgi strādā pie šo standartu īstenošanas.

Banku sociālās hartas uzdevums ir izveidot Latvijā uzticamu, atbildīgu un ilgtspējīgu banku sistēmu, kas radītu priekšnoteikumus sabalansētai banku un to klientu finanšu pārvaldībai un labklājības izaugsmei ilgtermiņā.

Hartas pamatā ir rūpes par to, lai attiecības starp klientiem un Banku būtu taisnīgas. Šim nolūkam Banka sniedz klientiem nepieciešamo informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem viegli uztveramā veidā un rūpējas, lai klienti ne tikai izprot to būtību, bet arī ar to lietošanu saistītos riskus.