Finanšu pārskats par 2019. gada 4. ceturksni
25.02.2020.

Saskaņā ar pārskata datiem, Bankas peļņa sasniedza 6.2 milj. EUR.

LPB darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 19.82%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.09%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Aicinām iepazīties ar finanšu pārskatu šeit.