Finanšu pārskats par 2020. gada 1. ceturksni
19.05.2020.

Saskaņā ar pārskata datiem, Bankas peļņa sasniedza 1.73 milj. EUR.

LPB darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 23.58%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.58%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Aicinām iepazīties ar finanšu pārskatu šeit.