Finanšu pārskats par 2020. gada 2. ceturksni
19.08.2020.

Saskaņā ar pārskata datiem, Bankas peļņa sasniedza 2.47 milj. EUR.

LPB darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 16.58%
Aktīvu atdeve (ROA): 2.50%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Aicinām iepazīties ar finanšu pārskatu šeit.