Finanšu pārskats par 2020. gada 3. ceturksni
19.11.2020.

LPB Bank 2020. gada trešais ceturksnis bija labvēlīgs, neskatoties uz COVID-19 vīrusa izraisīto ekonomikas lejupslīdi. Visi Bankas svarīgākie darbības un efektivitātes rādītāji atradās augstā līmenī, kas pierāda Bankas spēju būt spēcīgākai par tirgus apstākļiem. Banka turpina aktīvu attīstību, koncentrējoties uz e-komercijas pakalpojumu sniegšanu. 

LPB Bank 2020. gada 3. ceturkšņa svarīgākie finanšu rādītāji:

  • Bankas peļņa 2020. gada deviņos mēnešos sastāda 4,7 miljonus eiro;
  • Bankas aktīvu apjoms – 193,7 miljoni eiro;
  • Bankas pamatdarbības ienākumi (peļņa) – 11,5 miljoni eiro;
  • Bankas kapitāls un rezerves – 32,9 miljoni eiro;
  • Bankas likviditātes seguma rādītājs sasniedza 258%, kapitāla pietiekamības rādītājs – 19,42%.

Pārskata periodā Banka paplašināja pakalpojumu klāstu vietējā tirgū: tika izstrādāti un piedāvāti kompleksi pakalpojumi Latvijas uzņēmējiem. Atsākot POS terminālu pakalpojumu sniegšanu, Banka turpināja aktīvu sadarbību ar tiem vietējiem uzņēmumiem, kas savu un klientu ērtību labad vēlējās dažādot norēķinu iespējas. Domājot par uzņēmēju komfortu globālās sadarbības vidē, Banka uzsāka jaunu maksājumu karšu emitēšanu; tās drīzumā tiks papildinātas ar jaunām Mastercard privilēģijām – Lounge Key un Flight Delay Pass.

Robert Christian Schoepf, LPB Bank Valdes priekšsēdētājs stāsta:

“Pārskata periodā bija veikti ievērojami ieguldījumi Bankas tehnoloģiskajos projektos, lai palielinātu Bankas pakalpojumu pieejamību tiešsaistē. Protams, vīrusa COVID-19 izraisītā pandēmija ir kļuvusi par nopietnu pārbaudījumu daudziem uzņēmumiem, taču mēs skaidri redzam, ka dažiem mūsu biznesa klientiem COVID-19 ir kļuvis par iespēju attīstīt jaunas biznesa idejas vai modernizēt esošu pakalpojumu klāstu. Esam gandarīti par arvien jauniem uzņēmumiem, kuri ir nolēmuši izmantot Bankas piedāvātos e-komercijas pakalpojumus un pārvirzīt savu uzņēmējdarbību tiešsaistē.

Nenoliedzami, mūsu darbinieku un klientu veselība un drošība ir bijusi un joprojām ir prioritāte visā 2020. gada garumā”

Izsakām pateicību Bankas akcionāriem un klientiem par uzticību un atbalstu, kā arī LPB Bank darbiniekiem par ieguldījumu Bankas attīstībā!

Aicinām iepazīties ar finanšu pārskatu šeit.