Izmaiņas cenrādī
26.08.2020.

Informējam Jūs, ka šī gada 1. septembrī spēkā stāsies izmaiņas un precizējumi Tarifos Uzņēmumu finansēšana/Juridiskām personām.

Tapāt informējam, ka no šī gada 1. septembra spēkā stāsies izmaiņas un precizējumi Tarifos Tirdzniecības finansēšana/Bankas Garantija.

Aicinām iepazīties ar jauno cenrādi šeit.