Izmaiņas cenrādī
27.03.2020.

Informējam Jūs, ka no šā gada 30. marta, Premium nosacījumi Juridiskām personām (EEZ un Ārvalstu) konta apkalpošanas maksai par īpašo cenu, tiks papildināti ar papildus nosacījumu, padarot Tarifu pieejamāku lielākam Klientu lokam:

6. Spēkā esošs, aktīvs finanšu instrumentu konts

Aicinām iepazīties ar jauno cenrādi šeit.