Izmaiņas LPB Bank vadībā
30.09.2020.

Informējam, ka ar šā gada 29. septembri ir notikušas izmaiņas LPB Bank Padomes sastāvā. Turpmāk LPB Bank Padomes sastāvā ir četri Padomes locekļi:

BIOMINS KAJEMS
Padomes priekšsēdētājs

MIHAILS UĻMANS
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

ALEKSANDR PLOTKIN
Padomes loceklis

BORISS ULMANS
Padomes loceklis

Ar cieņu,

LPB Bank