Izmaiņas LPB Bank vadībā
04.10.2018.

Informējam Jūs par izmaiņām LPB Bank vadības sastāvā. No šā gada 3. oktobra LPB Bank Valdes sastāvā ir četri Valdes locekļi – sastāvs ir papildināts ar jaunu Valdes locekli – Antonu Kononovu.

Svarīgi ņemt vērā, ka ir mainītas Valdes locekļu pārstāvības tiesības un turpmāk LPB Bank uz statūtu pamata var pārstāvēt vismaz divi Valdes locekļi kopā.

Mainījies arī LPB Bank Padomes sastāvs, kas sastāvēs no četriem Padomes locekļiem, Jūlijai Kozlovai ar šā gada 3. oktobri papildinot Padomes sastāvu.