Jauna cenrāža piemērošanas kārtība
14.05.2020.

Informējam Jūs, ka ir stājušās spēkā izmaiņas LPB Bank tarifu veidu (Iekšzemes, EEZ un Ārvalstu tarifi) piemērošanas kārtībā.

Aicinām iepazīties ar izmaiņām šeit.