OECD CRS Latvijā
26.04.2018.

Informējam, ka ir papildināts to valstu skaits, kas pievienojušās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Globālajam standartam OECD CRS (Common Reporting Standard) automātiskās informācijas apmaiņai par finanšu kontiem.

Latvija ir pievienojusies OECD CRS standarta ieviesēju grupai un, lai nodrošinātu tiesību aktu prasību izpildi, AS LPB Bank veic ziņošanai pakļauto Klientu datu apstrādi un ziņo par Klientu kontiem Valsts ieņēmumu dienestam.

Valstu saraksts, kuru nodokļu rezidenti ir pakļauti OECD CRS standarta ziņošanas prasībām tiek periodiski papildināts un tas ir atrodams: Ministru kabineta noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem” pielikumā.

Informējam, ka prasība sniegt informāciju par Klientu kontiem nav attiecināma uz Klientiem – fiziskām un juridiskām personām, kas ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā papildus informāciju Jūs varat saņemt, sazinoties ar Banku rakstiski, izmantojot Internetbanku.

Papildinformācija:

Latvijas Komercbanku asociācijas sagatavotā CRS faktu lapa

OECD CRS informācijas apmaiņai izveidotā OECD mājas lapa