Par izmaiņām “Internetbankas lietotāja instrukcijā“
07.10.2021.

Informējam par izmaiņām “Internetbankas lietotāja instrukcijā”. Tika precizēta informācija par dokumentu parakstīšanas un paroles atjaunošanas kārtību. Izmaiņas veiktas šādās sadaļās:

1.3. Pirmreizējās paroles maiņa
1.6. Piekļuve Internetbankai, izmantojot kodu kalkulatoru DIGIPASS
3.1. Mastercard© Identity Check™ aktivizācija
3.2. Paroles maiņa Mastercard© Identity Check™
4.2. Maksājumu veikšana
4.4. Skaidras naudas izmaksa
4.5. Valūtas konvertācija
4.7. Maksājuma imports
5. Ziņojumi
6.7. Anketa

Jūsu LPB Bank