Par izmaiņām LPB Bank cenrādī
31.08.2022.

Informējam, ka no 2022. gada 1. septembra stājas spēkā izmaiņas cenrādī:

 • “MAKSĀJUMI” fiziskām personām (Iekšzemes):
 1. Maksājumi uz citu banku
  2.1. EUR maksājumi
  2.1.1.1. Bez Norēķinu konta atvēršanas (Latvijā)
  Līdz 7 000,00 EUR
  Komunālie maksājumi līdz 7 000,00 EUR
 • “MAKSĀJUMI” juridiskām personām (Iekšzemes):
 1. Maksājumi uz citu banku
  2.1. EUR maksājumi
  2.1.1.1. Bez Norēķinu konta atvēršanas (Latvijā)
  Nodokļu maksājumi līdz 7 000,00 EUR
  Komunālie maksājumi līdz 7 000,00 EUR
 • “NORĒĶINU KONTS” juridiskām personām (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu)
 1. Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa
  3.2. Maiņa 50 EUR
 • “NORĒĶINU KONTS” juridiskām personām (Iekšzemes)
 1. Pilnvaru noformēšana un pārbaude
  2.1. Bankas Pilnvaras noformēšana 20 EUR

No 2022. gada 1. novembra stājas spēkā izmaiņas cenrādī:

 • “MAKSĀJUMI” un “ELEKTRONISKIE MAKSĀJUMI” fiziskām un juridiskām personām (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu)
 1. Papildu pakalpojumi
  3.8. Komisija par ienākošo vai izejošo maksājumu apstrādi saistībā ar paaugstināta riska valsti****
  **** Valstu saraksts ar paaugstinātu sankciju risku: https://www.sanctionsmap.eu, NVS valstis un Serbija.

Visi LPB Bank cenrāži pieejami šeit.