Par izmaiņām LPB Bank cenrādī
14.09.2022.

Informējam, ka no 2022. gada 15. septembra stājas spēkā izmaiņas cenrādī:

  • SEIFI juridiskām personām (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu):

Soda nauda:

Ja nozaudēta viena vai abas atslēgas – 200 EUR;

Seifa piespiedu atvēršana – 200 EUR.

No 2022. gada 15. novembra stājas spēkā izmaiņas cenrādī:

  • SEIFI fiziskām personām (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu):

Soda nauda:

Ja nozaudēta viena vai abas atslēgas – 200 EUR;

Seifa piespiedu atvēršana – 200 EUR.

Visi LPB Bank cenrāži pieejami šeit.