Par izmaiņām LPB Bank cenrādī
09.11.2022.

Informējam, ka no 2022. gada 11. novembra stājas spēkā izmaiņas cenrādī “TERMIŅNOGULDĪJUMI” juridiskām un fiziskām personām (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu):

  • Termiņnoguldījumi ar procentu izmaksu termiņa beigās:
ValūtaMinimālā noguldījuma summa6 mēn.9 mēn.1G2G3G5G
EUR5 0000,60%0,75%1,60%1,80%2,00%2,00%
  • Termiņnoguldījumi ar ikmēneša procentu izmaksu:
ValūtaMinimālā noguldījuma summa6 mēn.9 mēn.1G2G3G5G
EUR5 0000,45%0,60%1,45%1,65%1,85%1,85%

Visi LPB Bank cenrāži pieejami šeit.