Pārskats par tarifiem
28.01.2021.

Informējam, ka klientiem-privātpersonām ir sagatavots Pārskats par tarifiem, kas saistīti ar Norēķinu kontu par laika periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.

Pārskatu iespējams aplūkot Internetbankā (Profils – Personalizētie uzstādījumi – Pārskats par ieturētajām komisijām). Informācija sagatavota tikai par tiem kontiem, no kuriem noteiktajā periodā ir ieturētas komisijas maksas.

Pārskats sagatavots atbilstoši FKTK noteikumiem Nr.90 “Pakalpojumu cenrāža un pakalpojumu maksas pārskata minimālo prasību noteikšanas normatīvie noteikumi” no 29.05.2018.

Jūsu LPB Bank