Inventāra iegāde BKUS speciālā pedagoga kabinetam
07.05.2019.

LPB Bank atbalsta projektu “Atelpas brīdis”, ziedojot līdzekļus BKUS inventāra iegādei speciālā pedagoga kabinetam.

Lai nodrošinātu pēc iespējas labākus rezultātus bērnu ar psihiskās veselības un funkcionāliem traucējumiem ārstniecībā un rehabilitācijā, pacientu atbalstam ārstniecības un atveseļošanās komandā strādā arī speciālais pedagogs, kas veicina vispusīgu izglītojamā attīstības izpēti, apkopo un analizē savākto informāciju, nosāka bērna spējas un dotumus, kā arī nosaka pedagoģiskās korekcijas nepieciešamību un iespējas.  

Ar LPB Bank atbalstu tika uzlabots aprīkojumu un rotaļlietu klāsts speciālā pedagoga kabinetā, lai nodrošinātu psihosociālo palīdzību, pedagoģiskos un aprūpes pakalpojumus bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. 

Aicinām iepazīties ar projekta aprakstu šeit