Forward un Swap
darījumu veikšana

1
Jāatver norēķinu konts
2
Jānoslēdz līgums par valūtas darījumiem
3
Jāaizpilda klienta anketa (uzņēmumiem – LEI order)
4
Jānogulda Bankā nodrošinājuma depozīts 5% – 20% apmērā no darījuma summas