Uzņēmumiem

Sinerģējot inovatīvos bankas pakalpojumus, mūsdienīgus IT risinājumus un individuālu apkalpošanu, LBP Bank aicina jūs izbaudīt profesionālas sadarbības priekšrocības
Pakalpojumi uzņēmumiem

Klātienes apkalpošana

Rūpējoties par klientu un darbinieku veselību, iespēju robežās aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas un banku klātienē apmeklēt tikai nepieciešamības apstākļos, piesakot apmeklējumu iepriekš. Gadījumā, kad nepieciešama klātienes apkalpošana, aicinām pieteikt apmeklējumu iepriekš

Banking as a Service

Vienkārša integrācija, un jūs esat laipni aicināti izmantot mūsu atvērto datu risinājumus un dažādu bankas pakalpojumu arhitektūru, lai uzsāktu jaunuzņēmuma darbību vai paplašinātu esošo biznesu
Uzziniet vairāk

Par Banku

Skaidra izpratne par mūsu klientu biznesu, Bankas profesionāļu komanda un uzticama partnerība ir pamati, kas veicina pastāvīgu LPB Bank attīstību un izaugsmi