Saņemiet kredītu pret ķīlu mājokļa labiekārtošanai, ceļojumam, studijām, biznesa uzsākšanai un attīstībai, kā arī plānotu vai neplānotu pirkumu (piemēram, mēbeles, nekustamais īpašums vai automašīna) veikšanai

kind
Procentu likme: atkarīga no kredīta riska
kind
Atmaksas termiņš: līdz 7 gadiem

Nodrošinājums:

Nekustamā īpašuma ķīla – finansējums līdz 70%

Pieteikuma
forma

Aicinām sniegt informāciju.

*Obligāti aizpildāmie lauki

Aicinām iepazīties ar LPB Bank Personas datu apstrādes politiku.

Datu apstrādes mērķis – informācijas pārbaude pirms darījumu attiecību nodibināšanas ar Banku un saziņai ar jums. Apliecinu, ka ievadītie dati ir korekti un piekrītu, ka LPB Bank apstrādā elektroniskajā pieteikumā norādītos datus, lai sazinātos ar mani un informētu par LPB Bank pakalpojumu.