Finanšu pārskats par 2019. gada 3. ceturksni
12.11.2019.

Saskaņā ar pārskata datiem, Bankas peļņa sasniedza 4.9 milj. EUR.

LPB darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 20.33%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.27%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Aicinām iepazīties ar finanšu pārskatu šeit.