AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2015.gada 3.ceturksni

29.10.2015

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2015.gada 3.ceturksni.

Pārskata perioda peļņa ir sasniegusi 3.4 miljonus eiro. Auguši arī citi radītāji: Kapitāla atdeve (ROE) ir sasniegusi 31.16%, Aktīvu atdeve (ROA) – 2.75%.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi