AS LPB Bank

Jauni tarifi

29.09.2017

No 1. decembra stājas spēkā izmaiņas Bankas tarifos.

Cienījamais Klient!

AS "Latvijas pasta banka" (turpmāk – Banka) informē, ka šā gada 1. decembrī stāsies spēkā izmaiņas Bankas tarifos, nosakot tarifu sadalījumu atsevišķos veidos.

Tarifu izmaiņas ir veiktas ar mērķi noteikt tarifus, kas precīzāk atbilst klienta statusam.

 Banka ir noteikusi trīs tarifu veidus - Iekšzemes, EEZ un Ārvalstu tarifi, kas tiks piemēroti sekojoši:

Iekšzemes tarifi

ir  piemērojami:

1) fiziskām personām - Latvijas Republikas pilsoņiem vai nepilsoņiem,  bezvalstniekiem, personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss Latvijas Republikā, uzrādot derīgu vienu no „Personu apliecinošu dokumentu likumā” paredzētajiem personu apliecinošu dokumentu veidiem;

2) fiziskām personām - trešās valsts pilsoņiem, kuriem Latvijas Republikā ir izsniegta trešās valsts personas apliecība (uzturēšanās atļauja), uzrādot derīgu uzturēšanās atļauju*.

3) fiziskām personām - EEZ valstu pilsoņiem, kuriem Latvijas Republikā ir izsniegta citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts vai Šveices konfederācijas pilsoņa personas apliecība (turpmāk - EEZ personas apliecība), uzrādot derīgu personas apliecību*.

4) juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām un tās analogiem, ārvalstu sabiedrībām, kas ir reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, kā arī Latvijas valsts diplomātiskajām, konsulārajām un citām pārstāvniecībām ārvalstīs.

*Tarifu piemērošanas termiņš ir vienāds ar uzturēšanās atļaujas vai EEZ personas apliecības derīguma termiņu. Pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām Klientam tiek piemērots tā statusam atbilstošs  tarifu veids;

EEZ tarifi

ir piemērojami:

1) fiziskām personām - EEZ valstu rezidentiem, uzrādot attiecīgās EEZ valsts pilsoņa pasi vai pilsoņa personas apliecību;

2) juridiskām personām, kas ir reģistrētas un darbojas kādā no EEZ valstīm.

Ārvalstu tarifi

ir piemērojami fiziskām un juridiskām personām, kurām neatbilst neviens cits tarifu veids.

Informējam, ka tarifu grozījumi ir ierosināti atbilstoši Bankas Vispārējo darījumu noteikumu 2.2.1. punktam, kas paredz, ka Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt tarifus 2 (divus) mēnešus iepriekš par to brīdinot klientus.

Papildus informējam, ka klientam ir tiesības nepiekrist tarifu izmaiņām, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pirms tarifu izmaiņu spēkā stāšanās dienas informējot Banku.

Daļēja piekrišana grozījumiem un izmaiņām nav pieļaujama.

Ja Banka ir saņēmusi paziņojumu, ka Klients nepiekrīt tarifu izmaiņām, ir uzskatāms, ka Klients ir ierosinājis Līguma izbeigšanu.

Ar jaunajiem tarifiem var iepazīties šeit:

1. Iekšzemes
2. EEZ
3. Ārvalstu
4. Maksājumi
5. Elektroniskie Maksājumi
6. Maksājumu kartes Iekšzemes
7. Maksājumu kartes EEZ
8. Maksājumu kartes Ārvalstu
9. Kredīti fiziskām personām 
10. Kredīti juridiskām personām
11. Kredīti - Garantijas 
12. Kredīti - Dokumentu inkaso
13. Kredīti - Akreditīvi 
14. Investīcijas un Termiņnoguldījumi

Ar cieņu,
Latvijas pasta banka

Atpakaļ

jaunumi