AS LPB Bank

Izmaiņas tarifos

14.03.2018

No 15. maija stājas spēkā izmaiņas Skaidras naudas darījumu un Norēķinu kontu tarifos.

Cien. Klient!

Informējam Jūs, ka šī gada 15. maijā spēkā stāsies  izmaiņas Skaidras naudas darījumu tarifos  fiziskām un juridiskām personām:

Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas izmaksa no Konta USD   1 % no summas, min. 10 EUR
Skaidras naudas iemaksa savā Kontā (banknotes) USD    1 % no summas, min. 10 EUR

Bez tam spēkā stāsies jauns Norēķinu kontu tarifs fiziskām un juridiskām personām:

Norēķinu konti

Naudas glabāšana USD valūtā Klienta Norēķinu un Maksājumu karšu kontos (mēnesī) 2    0,1%, min. 100 EUR

2Komisiju aprēķina par mēneša vidējo konsolidēto atlikumu virs 1 milj. USD.

Ar cieņu,
LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi