Bankas nosaukuma maiņa
15.12.2017.

AS Latvijas pasta banka maina nosaukumu, kļūstot par AS LPB Bank (LPB).

2018. gadā Latvijas pasta banka (LPB) atzīmēs savu 10. dzimšanas dienu. Kopš 2008. gada ir mērots nozīmīgs ceļš, augot un attīstoties, lai sniegtu kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus saviem klientiem.

Šobrīd bankā strādā jau vairāk nekā 200 kvalificētu speciālistu. Attīstoties fintech jomā, LPB ir gandarīta sniegt arvien vairāk iespēju pašmāju uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem attīstot iespējas arī Eiropas Savienības tirgū.

Pēc nosaukuma maiņas banka saglabās savu esošo biznesa stratēģiju – prioritāri piedāvāt pakalpojumus juridiskām personām, veidojot uz personalizētu pakalpojumu sniegšanu balstītu klientu portfeli. Līdzvērtīgi juridiskām personām piedāvāt personalizētus pakalpojumus fiziskām personām ar augstiem ienākumiem.

AS LPB Bank prioritārie darbības reģioni ir Latvija, EEZ valstis, Krievija un citas NVS valstis. Prioritārie darbības virzieni ir – maksājumu karšu izsniegšana un pieņemšana POS terminālos un Internetā, sadarbojoties ar tādām pazīstamām organizācijām kā Mastercard, Visa, Tieto, First Data, Global Payment, izmantojot Visa un Mastercard acquiring licences Eiropai, tādējādi nodrošinot pakalpojumus Interneta tirgotājiem visā Eiropā; piesaistīto līdzekļu izvietošana finanšu instrumentos, kā arī juridisko personu kreditēšana, īpaši – apgrozāmo līdzekļu kreditēšana un tirdzniecības plūsmu kreditēšana.

Zīmols LPB ir radies no bankas iepriekšējā nosaukuma AS Latvijas pasta banka. Jaunais nosaukums būs vieglāk un ērtāk lietojams komunikācijā – gan bankas vidē, gan klientiem un sadarbības partneriem.

AS Latvijas pasta banka nosaukuma maiņa uz AS LPB Bank ir reģistrēta LR Komercreģistrā šā gada 15. decembrī. Ar jauno zīmolu AS LPB Bank sāks strādāt, sākot ar 2018. gada janvāri.

Bankas klientiem juridiskā nosaukuma maiņa neērtības neradīs. Bankas juridisko adresi un rekvizītus šīs izmaiņas nav ietekmējušas. Tāpat LPB klientiem un partneriem nav nepieciešamības pārskatīt sadarbības noteikumus vai slēgt jaunus līgumus.