Izmaiņas LPB Bank vadībā
07.11.2019.

Informējam Jūs, ka sākot ar š. g. 7. novembri mainās LPB Bank Valdes sastāvs un turpmāk Valdes priekšsēdētāja amatu ieņems Roberts Kristians Šepfs (Robert Christian Schoepf).

Robertam Šepfam ir plaša starptautiska pieredze finanšu jomā. Savu profesionālo karjeru R. Šepfs uzsāka Deutsche Bank AG (Minhene) kā auditors. Pēc tam pārgāja darbā uz Deutsche Bank AG centrālo biroju Frankfurtē, kur vairākus gadus vadīja Deutsche Bank filiāļu un tās meitas uzņēmumu audita grupas – gan iekšzemes, gan starptautiskās.

1998. un 1999. gadā Roberts vadīja Deutsche Bank AG Maskavas filiāles Audita un konsultāciju departamentu. No 2000. g. līdz 2008. g. kā viceprezidents un darbības koordinators bija atbildīgs par Deutsche Bank AG darbības attīstību vairākās Centrālāzijas valstīs. Kopš 2009. gada R. Šepfs turpināja karjeru Commerzbank AG kā augstākā līmeņa vadītājs, kas atbild par sadarbību ar Krievijas, NVS valstu, Mongolijas un Baltijas valstu finanšu institūcijām. Kopš 2013. gada R. Šepfs bija Commerzbank AG augstākā līmeņa pārstāvis Baltijas valstīs. Kopš 2016. gada ieņēma valdes locekļa amatu AS “PrivatBank”.

Pateicamies līdzšinējam Valdes priekšsēdētājam Borisa Ulmana kungam par ieguldīto darbu LPB Bank attīstībā un sveicam jauno Valdes priekšsēdētāju, novēlot veiksmi un panākumus jaunajā amatā!