Izmaiņas LPB Bank vadībā
30.04.2019.

Informējam Jūs, ka no 2019. gada 29. aprīļa LPB Bank Valdes sastāvā ir pieci Valdes locekļi – sastāvs ir papildināts ar jaunu Valdes locekli – Baibu Preisi.