Izmaiņas Vispārējos darījumu noteikumos
31.07.2020.

Informējam Jūs, ka šā gada 16. jūlijā ir apstiprināta jaunā LPB Bank Vispārējo darījumu noteikumu (turpmāk – VDN) redakcija, kas saskaņā ar VDN 2.2.1. punktu stāsies spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

Ņemot vērā, ka Apvienotā Karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības, Banka turpinās piemērot līdzšinējo Eiropas Ekonomiskās Zonas starpbanku maksājumu izmaksas, kamēr to nosaka Vienotā Eiropas Maksājumu Telpas Regula.

Ar jauno VDN versiju var iepazīties šeit.