S. Siņakovičs: Sadarbība ir vienmēr laba ideja
13.11.2023.

Arvien pieaugošā digitalizācija un tehnoloģiju attīstība ir patiešām mainījusi finanšu nozari. Fintech uzņēmumi spēlē būtisku lomu šajā procesā, radot jaunus un inovatīvus produktus un pakalpojumus, kas tiek pieņemti aizvien plašākā klientu lokā. Svarīgi atzīmēt, ka sadarbība starp bankām un fintech uzņēmumiem var radīt win-win situācijas.

“Taču, lai fintech uzņēmumi varētu efektīvi darboties, tiem ir vajadzīga stabila un droša platforma, kuru mūsu banka var piedāvāt. Tādējādi, bankām ir būtiska loma fintech sektora attīstībā, nodrošinot nepieciešamās infrastruktūras un regulējošās zināšanas,” uzsver Staņislavs, LPB Bank biznesa attīstības departamenta vadītājs.

Sadarbība starp bankām un fintech uzņēmumiem rada situācijas, kurās bankas var gūt labumu no fintech uzņēmumu tehnoloģisko inovāciju un pielāgojamības, savukārt fintech uzņēmumiem ir pieejamas banku plašās klientu bāzes un regulējošās zināšanas. “Tādējādi, sadarbība var palīdzēt abām pusēm attīstīties un konkurēt šajā aizvien mainīgajā finanšu vidē”, saka S. Siņakovičs. Viņš ir pārliecināts, ka nākotnē sadarbība starp bankām un fintech uzņēmumiem tikai pieaugs, jo bankas mēģinās saglabāt savu pozīciju finanšu ekosistēmā un fintech uzņēmumi turpinās uzlabot un paplašināt savus pakalpojumus.

Ieguvums abiem partneriem

LPB Bank pieredze ar fintech ir plaša un daudzveidīga. “Mēs esam strādājuši gan ar start-upiem, gan ar lielām fintech kompānijām, gan nodrošinot tehnoloģijas, gan palīdzot veidot biznesa modeļus. Mūsu pieredze ir parādījusi, ka sadarbība ar fintech kompānijām ir ļoti vērtīga ne tikai tehnoloģiju, bet arī biznesa modeļu ziņā. Fintech uzņēmumi spēj strauji adaptēties un reaģēt uz tirgus izmaiņām, un tās var sniegt vērtīgu pieredzi un zināšanas, lai mēs varētu uzlabot savus pakalpojumus un procesus,” atzīmē Staņislavs.

Bankā sāka griezties klienti ar jaunām biznesa idejām, tostarp no fintech sfēras. Vēl viens klientu segments bija jaunuzņēmumi, kas sākotnēji vēlējās atvērt tikai saimniecisko kontu, bet pēc licences saņemšanas viņiem bija nepieciešams atvērt arī atsevišķus klientu līdzekļu kontus. Šādiem klientiem bija nepieciešams risinājums, kā ērti pārvaldīt savus kontus, jo parasti fintech uzņēmumiem ir daudz vairāk maksājumu nekā “standarta” klientiem un internetbanka šim nolūkam nav ērta. Lai atrisinātu šo jautājumu un nodrošinātu modernu tehnoloģisku piekļuvi, tika izstrādāta programmsaskarne (API).

“API metodes tiek regulāri paplašinātas. Viens no piemēriem ir webhooks, kas palīdz atjaunot datus par izmainām kontos, paziņojot klienta uzskaites sistēmai par ienākošiem maksājumiem,” stāsta S. Siņakovičs.

Iniciatīva par šādu sadarbību nāk gan no bankas, gan no klientiem. Staņislavs uzsver, ka bieži vien tas sākas ar klienta vēlmi vai ar tendencēm, ko banka vēro tirgū. Piemēram, sadarbība ar SIA CrowdedHero Latvia”, kas saņēma Latvijā pirmo darbības atļauju kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai. “Klients prezentēja savu darbības plānu, banka organizēja tikšanos ar vairākām kopfinansēšanas platformām, apkopojām informāciju ar pieprasījumiem un tagad gatavojam savu vīziju, kā tas varētu strādāt tehniski. Ja saņemsim apstiprinājumu no klienta, sāksim izstrādi,” stāsta biznesa attīstības departamenta vadītājs.

Sadarbības paplašināšanas plāni

Vai nākotnē LPB Bank plāno sadarboties plašāk ar fintech? “Jā, mūsu banka skaidri redz nākotni kopā ar fintech un e-komercijas nozari. Mēs esam pārliecināti, ka šīs ir jomas, kas veicinās mūsu biznesa attīstību un uzlabos mūsu klientu apkalpošanu,” norāda Staņislavs.

Bankas stratēģija ir cieši saistīta ar fintech un e-komercijas pakalpojumu nodrošināšanu. LPB Bank pievērš uzmanību tirgus tendencēm, klientu vajadzībām un aktuālām tehnoloģiskām inovācijām. Šāda pieeja ļauj bankai būt elastīgai un reaģēt uz industrijas mainīgajām prasībām. “Turklāt, mēs esam atvērti dialogam ar fintech nozares pārstāvjiem. Mūsu mērķis ir veidot ciešas partnerattiecības ar fintech uzņēmumiem, lai uzlabotu savus pakalpojumus un nodrošinātu, ka tie atbilst mūsu klientu vajadzībām. Tas ir mūsu stratēģijas pamatā – veicināt abpusēji izdevīgu sadarbību visām iesaistītajām pusēm,” – uzsver S. Siņakovičs.

Sadarbība ir būtisks faktors

Pēc Staņislava Siņakoviča domām, ir vairāki nozīmīgi iemesli, kāpēc sadarbība ar fintech ir svarīga bankām. Pirmkārt, fintech uzņēmumi bieži vien strauji ievieš jaunākas un efektīvākas tehnoloģijas. “Sadarbojoties ar šādiem partneriem, bankas var pārņemt dažas no šīm inovācijām un uzlabot savu darbību, vienlaikus nodrošinot labāku klientu apkalpošanu,” viņš uzskata.

Otrkārt, fintech uzņēmumiem ir tendence pievērsties jaunām tirgus nišām, kur tradicionālās bankas varētu būt mazāk aktīvas. Sadarbība ar fintech uzņēmumiem var palīdzēt bankām sasniegt šos klientus un piedāvāt viņiem savus pakalpojumus.

“Visbeidzot, fintech tirgus ir strauji augošs un attīstās. Tāpēc bankām ir svarīgi sekot līdzi šīm tendencēm un adaptēties, lai saglabātu savu konkurētspēju šajā aizvien dinamiskajā vidē. Sadarbība ar fintech uzņēmumiem var būt būtisks solis šajā virzienā,” Staņislavs ir pārliecināts.